Ansökningsperiod för nyproduktion på Medelhavsgatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 2950 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före 31.1.2019.