Photo: Satu Kaaria

Ansökningsperiod för nyproduktion i Hundholmsvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 1820 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slut av august.


DELA