Hekas bostäder på Harneskvägen

Ansökningsperiod för bostäder i Bottby gård har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 911 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av oktober 2020.

Bild: Heka