Bild av Hekas nyproduktion på Fiskehamnsgatan

Ansökningsperiod för nyproduktion på Fiskehamnsgatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 5690 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av januari 2020.