Ansökningsperiod för nyproduktion på Atlantgatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 5134 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av mars 2020.