Bild av nyproduktion på Kungseksringen

Ansökningsperiod för nyproduktion på Kungseksringen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2564 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av januari 2020.