Bild av nyproduktion på Kungseksringen

Ansökningsperiod för nyproduktion på Kungseksringen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2564 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av januari 2020.


DELA