Ansökningsperiod för nyproduktion i Bahamasgatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 4519 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av september.