Ansökningsperiod för nyproduktion på Sienagränden har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 1666 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före 31.1.2019 per SMS och S-post. Andra sökande får ingen meddelande, men vi annoserar på vår hemsida när alla hyresgäster har valts ut.


DELA