Hekas nyproduction i Törnrosabrinken

Alla hyresgäster för Törnrosabrinken och Atlantagatan har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på och Törnrosabrinken 6 och Atlantagatan 11 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Information om kommande nyproduktion finns här.

Bild: Eeva Mynttinen