Alla hyresgäster för Livornogatan har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Livornogatan 7 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Information om kommande nyproduktion finns på vår websidan.