Alla hyresgäster för bostäder i Medelhavsgatan och Bildkonstnärsgata har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Medelhavsgatan och Bildkonstnärsgata har nu valts ut och blivit informerad om valet. 

Mer information om nyproduktion här.


DELA