Alla hyresgäster för bostäder i Godahoppsgatan och Storåkersvägen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Godahoppsgatan och Storåkersvägen har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Mer information om nyproduktion här