Alla hyresgäster för bostäder i Orrmossevägen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Orrmossevägen har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Malm färdigställs 89 nya Heka bostäder i juni 2018. Stadin asunnot mottag 2475 ansökningar.


DELA