Alla hyresgäster för bostäder i Hamburgsgränden har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Hamburgsgränden har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Busholmen färdigställs 70 nya Heka bostäder i juni 2018.  Stadin asunnot mottag 2997 ansökningar.


DELA