Hoppa till innehållet

Principerna för valet av hyresgäster

I valet av hyresgäster till tjänstebostäderna följs principerna för tjänstebostäder som stadsstyrelsen har bekräftat. Kontroller av prioriteringen av branscher med personalbrist görs var tredje månad baserat på data som sektorerna och affärsverken tar fram.

Kategorier i prioriteringen

Första prioritet:

 • Bostadsbehövande anställda i namngivna branscher med personalbrist som flyttar från områden utanför Helsingfors/Esbo/Vanda.
 • Prioritet ges till fast anställd och skiftarbetande personal i namngivna branscher med personalbrist som riskerar att bli bostadslösa. 

Andra prioritet:

 • Anställda i namngivna branscher med personalbrist som redan bor i Helsingfors/Esbo/Vanda.
 • Prioritet ges till fast anställd och skiftarbetande personal i namngivna branscher med personalbrist som av en grundad anledning, som rör hälsan, ekonomin eller familjen, ska byta stadens tjänstebostad.

Tredje prioritet:

 • Alla anställda vid staden, med prioritet för dem som riskerar att bli bostadslösa.

Prioritering av titlar

  1. Social- och hälsovårdssektorn: utbildad vårdpersonal, alla titlar med vårdare (till exempel närvårdare, sjukskötare, hälsovärdare och tandskötare)
  2. Fostrans- och utbildningssektorn: barnskötare, lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik i svensk dagvård
  3. Fostrans- och utbildningssektorn: speciallärare och klasslärare i svenska grundskolor
  4. Fostrans- och utbildningssektorn: specialklasslärare i finska och svenska grundskolor
  5. Fostrans- och utbildningssektorn: barnträdgårdslärare och special barnträdgårdslärare i finsk dagvård
  6. Social- och hälsovårdssektorn: läkare och tandläkare
  7. Fostrans- och utbildningssektorn: barnskötare i finsk dagvård
  8. Kultur- och fritidssektorn: orkesterspelare
  9. Kultur- och fritidssektorn: bibliotekarie
  10. Fostrans- och utbildningssektorn: psykolog
  11. Social- och hälsovårdssektorn: alla titlar med handledare (till exempel socialhandledare och hemvårdsledare)
  12. Social- och hälsovårdssektorn: alla titlar med socialarbetare
  13. Social- och hälsovårdssektorn: alla titlar med terapeut (till exempel fysioterapeut, ergoterapeut och talterapeut)
  14. Kultur- och fritidssektorn: ungdomsledare
  15. Social- och hälsovårdssektorn: familjearbetare
  16. Social- och hälsovårdssektorn: psykolog
  17. Social- och hälsovårdssektorn: serviceansvarig
  18. Kultur- och fritidssektorn: idrottsinstruktör
  19. Kultur- och fritidssektorn: föreståndare för idrottsläggning
28.10.2020 14:02