Hoppa till innehållet

Ansökningsanvisningar

Fyll i bostadsansökan noggrant, eftersom hyresgästerna väljs baserat på uppgifterna i bostadsansökan.

  • När du har valt bostäderna i bostadslistan går du vidare till stadens e-tjänster som kräver stark identifikation. Du kan antingen uppdatera en befintlig ansökan eller fylla i en ny ansökan.
  • Du kan bara ha en giltig tjänstebostadsansökan aktiv samtidigt. Ansökan är giltig tre (3) månader. När du lägger till objekt i ansökningen eller annars uppdaterar den, förnyas giltighetstiden så att ansökan åter är giltig tre (3) månader.
  • Ange så tydligt som möjligt i ansökningen din yrkesbeteckning samt i vilken befattning och vid vilken enhet du ska jobba eller redan jobbar.
  • I fältet Ytterligare information kan du berätta mer om ditt bostadsbehov, framför allt följande information:
  • Du arbetar skift   
  • Du är bostadslös/riskerar att bli bostadslös  
  • Du ansöker om bostadsbyte av hälsoskäl /ekonomiska skäl/familjerelaterade skäl     
  • Var beredd på att bevisa anställningens giltighet om du erbjuds en bostad. Du ska ta med antingen anställningsavtalet eller något annat motsvarande intyg om anställningen på visningen av bostaden.
  • Vi rekommenderar att du ansöker om flera tjänstebostäder samtidigt.Bostadsförmån i beskattningen.

Du kan också söka stadens andra hyresbostäder

Vi rekommenderar att anställda vid staden som behöver en hyresbostad, också fyller in ansökan till ARA-bostäder och stadens fritt finansierade bostäder.


Ta kontakt

Tel. (09) 310 13031

Mån - Fre
kl. 9.00 - 11.00

E-post:
tyosuhdeasunnot@hel.fi
06.04.2020 13:27