Hoppa till innehållet

Kortvariga bostäder

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) erbjuder kortvariga hyresbostäder för tillfälligt boende. Bostäderna är ämnade för människor som behöver flytta ut från det egna hemmet för några månaders tid på grund av stambyte, utstationering eller praktik. Bostäderna är inte ämnade för Hekas hyresgäster som behöver en bostad på grund av grundrenoveringen. De kortvariga kontrakten är två till sju månader långa.

De kortvariga bostäderna finns överallt i Helsingfors. De flesta bostäder är tvåor, men det finns bostäder från ettor till fyra-rums lägenheter. När den kortvariga hyreskontrakten löpt ut, flyttar boende från Heka-hus som byggs om in i bostäderna.

Kortvariga bostäder ansöks från vuokraovi.com. Sökaren måste argumentera behovet för en kortvarig bostad och bevisa att bostadsbehovet är tillfälligt, till exempel med ett intyg om stambyte.


Ta kontakt

Tel. (09) 310 36909

Mån och Ons
kl. 9.00 – 11.00

lyhytaikaiset@hel.fi
08.01.2020 13:22