Hoppa till innehållet

Förmögenhetsgränser

Vid val av hyresgäster till Hekas bostäder tillämpas förmögenhetsgränser. Vi kan inte erbjuda en bostad till dig, om din förmögenhet överstiger våra gällande förmögenhetsgränser.

ANTALET PERSONER FÖRMÖGENHETSGRÄNS (1.7.-31.12.2020)
1   97 000
2 118 000
3 180 000
4 185 000
5 190 000

Om antalet personer är över fem (5), höjs förmögenhetsgränsen med 5 000 euro för varje ytterligare person.

Med förmögenhet avses bland annat bostadsaktier, fastigheter och värdepapper. Med förmögenhet avses inte till exempel inkomster, besparingar eller bil. Vid fastställande av förmögenhet beaktas också skulder som belastar förmögenheten, till exempel återstående bostadslån.

Bedömningen ska göras vid tidpunkten för hyresval. Förmögenhet som donerats eller sålts under året före hyresval kommer också att beaktas vid värderingen.30.06.2020 10:53