Hoppa till innehållet

Ansökningsanvisningar

1. Lämna in din ansökan

Fyll i bostadsansökningen noggrant. Alla hyresgäster väljs baserat på uppgifterna i bostadsansökningen. Vi erbjuder sökande endast bostäder som stämmer överens med deras sökkriterier (t.ex. hyra, område eller balkong).

Hushållens familjestorlek påverkar storleken på de bostäder som erbjuds (till en person en bostad med 1–2 rum, till två personer en bostad med 2–3 rum, till tre en bostad med 2–4 rum o.s.v.). Ofödda barn ingår i hushållets storlek.

Din ansökan är giltig tre (3) månader i taget och uppgifterna sparas i ansökningsregistret.

Observera att varje sökande endast kan ha en giltig bostadsansökan i systemet åt gången. Om du fyller i en ny ansökan återkallas din tidigare ansökan.

Kom ihåg att uppdatera din ansökan om dina uppgifter ändras.

2. Handläggning av ansökan

Vårt söksystem fastställer automatiskt prioritetsordningen för din ansökan. Om dina tillgångar inte överstiger den angivna förmögenhetsgränserna, beaktas din ansökan vid val av hyresgäster. Innan vi kan erbjuda dig en bostad enligt din ansökan, gör vi en kreditupplysning på dig och kontrollerar dina uppgifter i befolkningsregistret.

3.  Val av hyresgäster

När en bostad blir ledig, plockar vårt system ut de ansökningar, vars sökkriterier stämmer överens med bostadens läge, storlek, hyra och utrustningsstandard. Också ansökningens prioritetsgrad påverkar valet.

4. Bostadserbjudande

Om du blir vald, får du ett preliminärt bostadserbjudande via e-post. Erbjudandet meddelas även med ett textmeddelande. I erbjudandet finns anvisningar om hur du går tillväga för att lämna in bilagorna.

5. Inlämnande av bilagor

De begärda bilagorna ska lämnas till Stadin asunnot inom tre (3) vardagar från det att den sökande fått erbjudandet, antingen via e-post, per post eller personligen till kundtjänsten. När vi har kontrollerat bilagorna, får du ett bekräftat bostadserbjudande och anvisningar om fortsatta åtgärder.

6. Visning av bostaden och undertecknande av hyreskontrakt

Med det bekräftade bostadserbjudandet får du kontaktuppgifter till ditt områdeskontor så att du kan komma överens om visning av bostaden och undertecknande av hyreskontrakt. Du har tre (3) vardagar på dig att titta på bostaden och bestämma dig för om du vill ta emot den.

Ändring av ansökan

Efter att du lämnat in din bostadsansökan kan din situation eller dina önskemål ändras. Du kan själv ändra din ansökan via e-tjänsterna. Våra bostadsrådgivare kan inte ändra en ansökan som lämnats in via e-tjänsterna. Efter att du gjort ändringar är din ansökan åter giltig tre månader (3 mån.).

Den ändrade ansökningen ersätter alltid din gamla ansökan och varje sökande kan ha endast en giltig bostadsansökan i systemet åt gången. Om en medsökande gör sin egen bostadsansökan, återkallas de sökandes gemensamma ansökan.

Återkallande av ansökan

Du kan ta tillbaka din ansökan i e-tjänsterna. Återkallandet träder i kraft omedelbart.

Har du lämnat in en bostadsansökan utan stark autentisering?

Om du har lämnat in en bostadsansökan utan stark autentisering, kan endast våra bostadsrådgivare ändra din ansökan. Du kan meddela oss om ändringar i dina uppgifter per telefon, via e-post eller genom ett personligt besök till vår kundtjänst.

19.05.2020 07:44