Hoppa till innehållet

Sök bostad

Stadsmiljösektorns bostadstjänster förmedlar över 4000 hyresbostäder varje år. De mesta av detta är ARA-hyresbostäder, vars hyresgäster väljs baserat på deras bostadsbehovet, inkomster och förmögenhet. Hyresavtal gäller tillsvidare och det finns inga hyresgarantier eller andra garantiavgifter. 

Valet av hyresgäster till de fritt finansierade bostäderna och de kortvariga bostäderna regleras inte i lagstiftningen. De kortvariga bostäderna är ämnade för människor som behöver flytta ut från det egna hemmet för några månaders tid på grund av stambyte, utstationering eller praktik. Hyreskontakterna är två till fem månader långa. För en del av fritt finansierade bostäder debiteras hyresgaranti och/eller tillämpas tidsbundna kontrakt.

Stadsmiljösektorns bostadstjänster förmedlar också tjänstebostäder till anställda vid Helsingfors stad (Social- och hälsovårdssektorn, Fostrans- och utbildningssektorn, Kultur- och fritidssektorn). Dessa bostäder hyrs ut med hyresavtal som gäller tillsvidare.04.12.2019 14:03