Övriga bostäder

Stadin asunnot förmedlar också andra bostäder som ägs av staden, till exempel fritt finansierade hyresbostäder.

Närmare information finns på bostädernas sidor.DELA
20.02.2018 15:39