Hoppa till innehållet

Rökförbud

Alla hyreskontrakt till Hekas bostäder som ingås från och med den 1.6.2018 innefattar ett förbud mot rökning inomhus.

Rökning är fortfarande tillåtet på gårdsområden och på balkongerna till bostäderna, förutom i Hekas nybyggnads- och totalrenoveringsobjekt där även utomhusområdena är rökfria.

Gällande hyreskontrakt som ingåtts före juni 2018 ändras inte i och med det nya förfarandet.

Rökförbud i Hekas bostäder från den 1.6.2018Rökförbud i allmänna och gemensamma utrymmen (trapphus, klubbrum, bastu m.m.)
Rökförbud i bostäderna
Rökförbud på balkongerna och gårdsområdena
Med stöd av tobakslagen kan meddelande av rökförbud på balkongerna och inne i bostäderna ansökas
Hekas nya bostäder*
x
x
x

Hekas totalrenoverings-objekt**
x
x
x

Hekas bostäder vars nya hyreskontrakt träder i kraft den 1.6.2018 eller senare
x
x

x
Andra än ovan nämnda bostäder som ägs av Heka
x


x

* Bostäder som har färdigställts efter maj 2016

** Avflyttning på grund av renoveringen har ägt rum efter maj 2016
09.07.2019 12:36