Suoraan sisältöön

Hyresvärdar

De flesta av stadens hyresbostäder ägs av Helsingin kaupungin asunnot Oy. Heka äger över 48 000 så kallade ARA-hyresbostäder som finansieras med statligt stöd. Fastighetsförvaltningen och -skötseln sköts av fem områdesbolag. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i Hekas bostäderna är 11,69 € / månad (2019).

Utöver detta äger Helsingin Asuntohankinta cirka 1 700 av stadens ARA-hyresbostäder som finns på olika håll i Helsingfors. Asuntohankintas bostäder är enskilda bostäder i bostadsaktiebolag.

Fritt-finansierade och tjänstebostäder ägs av Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Auroranlinna och Helsingfors stadens Stadsmiljösektorn.08.01.2020 13:23