Hoppa till innehållet

Information om bostäder

Helsingfors stad har över 56.000 bostäder och den största delen av bostäderna är so kallade ARA-hyresbostäder, som byggts med statligt stöd. I början av 2018 hade de här ARA-bostäderna cirka 87 600 invånare. Bostäder finns nästan överallt i staden. Här finns Hekas (Helsingin kaupungin asunnot Oy) bostäder på kartan.

Stadsmiljösektorns bostadstjänster förmedlar också fritt finansierade bostäder och tjänstebostäder till anställda vid Helsingfors stad. Dessutom finns det kortvariga bostäder för människor som behöver flytta ut från det egna hemmet för några månaders tid till exempel på grund av stambyte eller praktik.06.11.2020 13:15