Hekas bostäder

Stadin asunnot förmedlar Helsingfors stads hyresbostäder, varav de flesta ägs av Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Övriga ägare är Oy Helsingin Asuntohankinta Ab och Helsingin korkotukiasunnot.

  • Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i bostäderna är 11,69 € / månad (2019).
  • I valet av hyresgäster införs förmögenhetsgränser.
  • Hyresgarantier eller andra depositioner tas inte ut.

Vi förmedlar varje år cirka 3 000 hyresbostäder. Hyresgästerna väljs baserat på bostadsbehovet, vilket betyder att det inte finns någon bostadskö. Bostäder finns nästan i hela staden.

Hekas, Asuntohankintas och Korkotukiasuntojes bostäder är ARA-hyresbostäder som byggts med statligt stöd och där valet av hyresgäster regleras i lag.  

 DELA
14.05.2019 09:10