Hoppa till innehållet

Byte med en motpart

Du kan själv söka en motpart för bytet i bostadsbytarbörsen (Asunnonvaihtopörssi, på finska). I tjänsten kan du lämna en egen annons om din bostad och bläddra andras annonser. Högst fyra motparter kan ingå i ett byte.

Förutsättningar för byte med en motpart:

  • Motparterna för bytet ska ha godkännande utlåtanden för bostadsbyte.
  • Bostäderna som ingår i bytet motsvarar hushållens familjestorlek (till en person en bostad med 1–2 rum, till två personer en bostad med 2–3 rum, till tre en bostad med 2–4 rum o.s.v.)

När du hittat en motpart för bytet:

  • Lämna en bostadsansökan hos Stadin asunnot (Obs! varje motpart som ingår i bytet fyller i sin egen bostadsansökan).
  • Ange under ansökningens punkt ’uppgifter om den nuvarande bostaden’: ”jag ansöker om inbördes byte och jag har en motpart för bytet”. Om medsökande bor inte i samma hushåll som den som byter bostäder, vi kommer att be medsökande att skicka oss bilagor. Vi kommer också att kontrollera medsökandes kredituppgifter endast för hyresskulder.
  • Fyll tillsammans med motparten/motparterna i bytesblanketten för bostadsbytare ('vaihtokumppanien lomake') och skicka blanketten till Stadin asunnot via e-post (vaihtokumppanit@hel.fi).
  • När Stadin asunnot har behandlat och godkänt alla motparternas bostadsansökningar, får alla ansökare e-post med anvisningar om hur man skaffar sig ett utlåtande för bostadsbyte hos sitt områdesbolag.
  • Efter det får du ett bostadserbjudande för den nya bostaden och du kan skriva hyreskontrakt hos områdesbolaget. Vid byte är uppsägningstiden en månad och när du skriver det nya hyreskontraktet ska du ha med dig meddelandet om uppsägning av din gamla bostad.

Om du behöver personlig rådgivning om byte med en motpart eller ifyllandet av ansökan, kan du besöka Stadin asunnot kundtjänst. Våra bostadsrådgivare hjälper dig gärna.03.07.2019 13:39