Aineistopankki: Jussi Hellsten

Mikä on hakemukseni tilanne?

Asukkaat kaupungin ara-vuokra-asuntoihin valitaan hakijan asunnontarpeen ja hakemuksessa esitettyjen hakutoiveiden perusteella. Asukasvalinta perustuu lakiin ja kaupunginhallituksen vahvistamiin periaatteisiin. Asunnonvälitys ei perustu jonojärjestelmään, ja siksi hakemuksen tilanteesta tai etenemisestä ei ole väliaikatietoja.

Yhteydenotoilla ei ole mahdollista kiirehtiä asunnonsaantia. Tärkeää on huolehtia siitä, että hakemus on ajan tasalla ja kuvaa hakijan asunnontarvetta todenmukaisesti. Asunnon odotusaikaa on mahdotonta arvioida, sillä se riippuu vapautuvien asuntojen määrästä, tyypistä, sijainnista sekä hakijan toiveista.

Voit parantaa omia mahdollisuuksiasi tarjouksen saamiseen muun muassa merkitsemällä hakemukseen mahdollisimman paljon toivealueita, sillä emme tarjoa asuntoa muualta kuin toivomiltasi alueilta. Myös toiveet hissistä ja parvekkeesta rajoittavat asuntotarjouksen mahdollisuutta, sillä kaikissa vapautuvissa asunnoissa ei näitä ole.

Sillä, kuinka kauan hakemus on ollut järjestelmässämme, ei ole merkitystä asuntotarjousten saamisen kannalta. Vapautuvien asuntojen pienen määrän sekä toisaalta hakijoiden suuren määrän vuoksi emme pysty tarjoamaan asuntoa kaikille halukkaille, vaan asunnot pyritään tarjoamaan eniten kotia tarvitseville. Järjestelmässämme on aktiivisena jatkuvasti yli 23 000 hakemusta ja asuntoja välitetään vuosittain 3000-4000.