Suoraan sisältöön

Varallisuusrajat

Hekan asuntojen asukasvalinnoissa noudatetaan varallisuusrajoja. Vuokra-asuntoa ei voida tarjota, jos varallisuutesi ylittää voimassaolevat varallisuusrajamme.

HENKILÖLUKU VARALLISUUSRAJA (1.1. 30.6.2020)
1   95 000
2 115 000
3 181 000
4 186 000
5 191 000

Jos henkilöluku on enemmän kuin viisi (5), varallisuusrajaa korotetaan 5000 eurolla jokaista ylittyvää henkilöä kohden.

Varallisuudella tarkoitetaan mm. asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita. Varallisuudella ei tarkoiteta esimerkiksi tuloja, pankkitilillä olevia säästöjä tai autoa. Varallisuutta määriteltäessä otetaan huomioon myös varallisuuteen kohdistuvat velat, kuten jäljellä oleva asuntolaina. 

Arviointi tehdään asukasvalintahetken tilanteen mukaisena. Myös asukasvalintaa edeltäneen vuoden aikana lahjoittamalla tai myymällä luovutettu varallisuus huomioidaan arvioinnissa.

Pääkaupunkiseudulle työn takia muualta Suomesta muutettaessa omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena, jos asunto sijaitsee yli 80 kilometrin päässä Helsingistä ja jos hakija asuu kyseisessä asunnossa. Hakijan omistama sijoitusasunto huomioidaan aina varallisuutta arvioitaessa. Rajaus perustuu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012), jonka asetuksen 9 §:n mukaan henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta asuinpaikastaan.
JAA
19.02.2020 15:06