Suoraan sisältöön

Liitteet

Esimerkkejä pyydettävistä liitteistä, kun asuntoa tarjotaan:

  • Esitäytetty veroilmoitus sinulle viimeksi toimitetusta verotuksesta
  • Palkkatodistus tai muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista
  • Opiskelutodistus
  • Selvitys omaisuuden arvosta
  • Selvitys hakijaruokakunnan veloista
  • Vähintään 12 kuukauden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus
  • Raskaustodistus

Erotilanteessa:

  • Todistus avioeron vireilläolosta
  • Avioehto, ositussopimus tai oma selvitys avioliiton aikaisesta varallisuudesta
  • Sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaat lapset)


27.01.2020 15:12