Suoraan sisältöön

Liitteet

Esimerkkejä pyydettävistä liitteistä, kun asuntoa tarjotaan:

  • Esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa sinulle viimeksi toimitetusta verotuksesta
  • Palkkatodistus tai muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista
  • Opiskelutodistus
  • Selvitys omaisuuden arvosta
  • Selvitys hakijaruokakunnan veloista
  • Vähintään 12 kuukauden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus
  • Raskaustodistus

Erotilanteessa:

  • Todistus avioeron vireilläolosta
  • Sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaat lapset)
  • Entisen puolison verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta (jos olette juuri eroamassa tai erosta on kulunut enintään 2 vuotta)


JAA
08.10.2019 15:34