Suoraan sisältöön

Asuntohakemuksen täyttöohje

Haettava huoneisto

Välttämättömät varusteet:
Asunnoista vain osa on varustettu hissillä ja/tai parvekkeella, joten varustetoiveiden lisääminen rajaa osan asuntotarjonnastamme pois. Jos toivot parveketta tai hissiä, mutta se ei ole sinulle välttämätön, merkitse toive hakemuksen "lisätiedot" -kenttään.

Erityistoiveet:
Seuraavat erityistoiveet huomioidaan asukasvalinnassa mahdollisuuksien mukaan:

 • Autopaikaton talo: talossa tai korttelissa ei ole lainkaan autopaikkoja
 • Esteetön asunto: olet liikuntarajoitteinen
 • Puu-Käpylä (pihanhoitovelvoite): haet asuntoa vanhasta puutalosta Käpylässä ja sitoudut hoitamaan piha-aluetta esim. nurmikon leikkaus ja lumityöt
 • Puu-Vallila: haet asuntoa vanhasta puutalosta Vallilasta
 • Taiteilija-asunto: olet kuvataiteilija, joka tarvitsee ateljeen
 • Työtilallinen asunto: tarvitset työssäsi työtilaa kotona
 • Savuton talo
 • Senioriasunnot

Perustele erityistoive lisätiedoissa.

Hakijat

Kotikunta:
Kotikunta on se kunta, jossa asut vakituisesti ja jonka olet ilmoittanut väestörekisterijärjestelmään.

Koulutusaste:
Koulutusasteeksi merkitään vain loppuun asti suoritetut tutkinnot. Jos opiskelet korkeakoulussa, mutta sinulla on vielä tutkinto kesken, merkitse tällöin koulutusasteeksi keskiaste.

Henkilötunnus:
Mikäli mukana muuttavalla henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjoita henkilön nimi ja syntymäaika hakemuksen lisätietoihin. Kun henkilötunnus on saatu, lisää henkilö hakemukselle kanssahakijaksi tai mukana muuttavaksi hakijaksi. Tarvittaessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme (stadinasunnot@hel.fi, 09 31013030).

Katuosoite:
Jos olet tällä hetkellä asunnoton, merkitse osoitetietoihin poste restante.

Kanssahakija:
Kanssahakijaksi merkitään hakija, joka allekirjoittaa päähakijan lisäksi vuokrasopimuksen. Kanssahakijan tulee olla yli 18-vuotias. Alaikäiset lapset ilmoitetaan kohdassa "Muut asumaan tulevat henkilöt".

Muut asumaan tulevat henkilöt

Perheenjäsen:
Jos lapsi on luonasi alle puolet ajasta, esimerkiksi viikonloppuisin tai joka toinen viikonloppu, älä liitä lasta hakemukseen vaan merkitse tiedot lapsesta hakemuksen "lisätiedot" -kenttään.

Syntymätön lapsi, laskettu aika:
Jos perheen äiti on raskaana, huomioidaan myös syntymätön lapsi, jotta tarvittavan asunnon koko voidaan arvioida oikein.

Tulot ja varallisuus

Tulojen pääasiallinen peruste:
Valitse "työttömyys" jos saat veronalaista työttömyyskorvausta (työttömyyskassan/kelan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai Kelan työmarkkinatukea).

Nykyiset kuukausitulot ennen veroja:

Kuukausituloissa huomioidaan ansiotulojen lisäksi myös pääomatulot. Pääomatulot, kuten esimerkiksi vuokratulot tai osaketulot, löytyvät verotuspäätöksestä.

Jos ansiotulosi vaihtelevat kuukausittain, laske kuukausittainen tulosi vuotuisen ansiotulon perusteella.

Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot:

 • Palkka
 • Palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • Eläkkeet
 • Ulkomailta saatavat tulot
 • Vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • Puolisolta saatava elatusapu
 • Aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • Luontaisetujen verotusarvo
 • Työttömyyspäiväraha
 • Työmarkkinatuki

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka hänellä oli ennen kuin hän jäi pois työstään. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Tuloiksi ei lasketa seuraavia tukia:

 • Asumistuki
 • Toimeentulotuki
 • Opintotuki (toisin kuin aikuisopintoraha, joka lasketaan tuloksi)
 • Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus ja lapseneläke, lapseneläkkeenä maksettava
  työeläke, tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista
  tai muu lakisääteinen lapseneläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus
 • Elatusapu tai elatustuki
 • Lapsilisä
 • Vammaistuki
 • Rintamasotilaseläke, rintamalisä
 • Sotilasvammalain mukaiset korvaukset
 • Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus tai muu vastaava ylläpitokorvaus
 • Selvästi tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisten päivärahaa, sotilasavustusta ja koulua käyvien, alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan tuloja ei oteta huomioon

Varallisuus:
Merkitse omaisuutesi käypä arvo sekä siihen kohdistuvat velat. Mikäli sinulla on varallisuutta tällä hetkellä tai on ollut viimeksi vahvistettuna verovuonna, huomioidaan varallisuus asukasvalinnassa. 

Voimassaolevat varallisuusrajat 

 • Varallisuudeksi luetaan mm. asunto-osakkeet, kiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot sekä arvopaperit.
 • Varallisuuden määrästä vähennetään siihen kohdistuvat velat. Varallisuus ja velat tarkistetaan asuntoa tarjottaessa.
 • Jos sinulla ei ole varallisuutta, merkitse varallisuuden arvoksi 0 euroa.
 • Erotilanteessa myös puolison varallisuus tarkistetaan. Puolison verotustodistus tarkistetaan kaksi vuotta avioeron jälkeen.

Asunnontarve

Muuttouhka:

Muuttouhka tarkoittaa tilannetta, jossa sopimus asunnosta on päättymässä. Eri muuttouhkatilanteita:

 • Määräaikainen vuokrasuhde: hakijan nykyinen vuokrasopimus jatkuu vain tiedossa olevaan päivämäärään saakka
 • Vuokranantaja on irtisanonut nykyisen vuokrasopimuksen
 • Hakija on itse irtisanonut vuokrasopimuksen
 • Hakijalla on tuomioistuimen vahvistama häätöpäätös
 • Hakijan on vireillä olevan avio-/avoeron vuoksi muutettava nykyisestä asunnostaan pois
 • Hakijan työpaikka on pääkaupunkiseudulla ja asuinpaikka muualla
 • Hakijan omistusasunto on myyty ja asunnosta on muutettava pois

Huomioithan, että hakijan asumistilanne tarkastetaan mahdollisen asuntotarjouksen yhteydessä.

Asunnottomuuden syy:

Jos olet tällä hetkellä asunnoton, kerro tässä syy asunnottomuuteesi. Huomioithan, että muuttouhka ja asunnottomuus poissulkevat toisensa. Hakijalla voi olla vain toinen valittuna.

Tiedot nykyisestä asunnosta

Asun Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa ja

- Haen vaihtoa vapautuvaan asuntoon, minulla ei ole vaihtokumppania:

 • Valitse tämä vaihtoehto, kun olet hakemassa asunnonvaihtoa Stadin asuntojen kautta. Huomioithan, että vaihdon edellytyksenä on vähintään vuoden asumisaika nykyisessä Helsingin kaupungin vuokra-asunnossasi.

- Haen keskinäistä vaihtoa, minulla on vaihtokumppani:

 • Valitse tämä vaihtoehto, kun olet löytänyt vaihtokumppanin ja olette kaikki osapuolet valmiita hakemaan vaihtoa. Huomioithan, että vaihdon edellytyksenä on vähintään vuoden asumisaika nykyisessä Helsingin kaupungin vuokra-asunnossasi. Asuntohakemuksen lisäksi sinun tulee täyttää vaihtokumppanien vaihtolomake Stadin asuntojen sivuilla.

Nykyisen asunnon hallintasuhde:

 • Alivuokrasuhteessa vuokralainen jakaa huoneiston hallinnan vuokranantajan kanssa eli saa vuokralle osan asunnosta, jossa myös vuokranantaja asuu.
 • Jälleenvuokrasuhde syntyy, kun huoneiston vuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen (esim. alueyhtiön luvalla määräajaksi jälleenvuokrattu kaupungin vuokra-asunto).
 • Muu käyttöoikeus voi olla esimerkiksi tilanne, jossa asukas ei maksa säännöllistä vuokraa eikä asuminen perustu vuokrasopimukseen.

Selvitys vuokranantajasta:
Jos nykyinen vuokranantajasi on yksityishenkilö, ilmoitathan myös vuokranantajan osoitteen tai puhelinnumeron.

Vuokra:
Merkitse vuokratietoihin vain oma osuutesi vuokrasta.JAA
03.07.2019 12:36