Hitas-järjestelmä

Hitas-tuotanto on vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa, joka toteutetaan aina kaupungin vuokraamalle tontille. Kaupunki sääntelee hankkeiden hinta- ja laatutasoa. Kaupunkiympäristän asuntopalvelut hyväksyy hankkeen suunnitelmat ja hankinta-arvon sekä valvoo uudiskohteiden kauppoja ja kauppahintoja. Asuntojen jälleenmyyntihinnat kuuluvat sääntelyn piiriin Hitas I ja Hitas II kohteissa.

Hitas-sääntelyä toteutetaan kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

Hitas I
Kaupunki tulee yhtiön osakkaaksi ostamalla yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Hitas II
Kaupunki ei tule osakkaaksi pienehköissä, yleensä alle 20 huoneistoa käsittävissä pientaloyhtiöissä eikä ryhmärakennuttamishankkeissa, joissa kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista olla osakkaana.

Puolihitas
Tontit luovutetaan sellaisilta alueilta, joilla asuntojen rakentamiskustannusten ja alueen markkinahintatason välillä ei ole oleellista eroa. Tuotantotapa ja asuntojen ensimmäinen myyntihinta on säännelty, mutta jälleenmyyntihinnat eivät kuulu sääntelyn piiriin.
JAA
19.03.2018 08:24