Asuntolautakunta
15 / 24.11.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 131 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 132 Virastopäällikkö/2

Asuntolautakunnan kokousajat keväällä 2012 (pdf) (html)


§ 133 Virastopäällikkö/3

Lausunto Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmasta 2012 (MA-ohjelma) (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asunto-osasto/1

Lausunto valtuutettu Pauli Leppä-ahon ym. aloitteesta, joka koskee Hitas-järjestelmän sääntelyajan lyhentämistä ja sääntelystä vapautumista (pdf) (html)


§ 135 Asunto-osasto/2

Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle As Oy Vilhovuorenlinnan valituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 136 Asunto-osasto/3

Asukkaiden valinta vapautuviin ARA-asuntoihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 137 Asunto-osasto/4

Asukkaiden valinta vapautuviin vapaarahoitteisiin asuntoihin (pdf) (html)


§ 138 Virastopäällikkö/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 139 Virastopäällikkö/5

Viraston tiedotuksia (pdf) (html)


§ 140 Virastopäällikkö/6

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA