Päätöksenteko

Kiinteistöviraston toimintaa ohjaavat kiinteistölautakunta ja asuntolautakunta, joiden jäsenet valitsee Helsingin kaupunginvaltuusto.

Lautakuntien päätettäväksi tuodaan etenkin sellaiset kiinteistötoimen asiat, jotka ovat painoarvoltaan merkittäviä tai yleistä mielenkiintoa herättäviä. Kaikista merkittävimmät asiat etenevät edelleen kaupunginhallituksen ja tarvittaessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Pienemmissä ja aiempiin periaatepäätöksiin perustuvissa asioissa päätösvalta on ohjattu kiinteistöviraston viranhaltijoille, kuten virastopäällikölle sekä osasto- ja toimistopäälliköille.

JAA