Hallinto-osasto

Hallinto-osasto huolehtii kiinteistöviraston keskitetyn hallinnon sujuvuudesta ja kiinteistölautakunnan toimistotehtävistä. Osasto tuottaa virastolle muun muassa juridiikan, viestinnän, taloussuunnittelun ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Hallinto-osaston asiakaspalvelu toimii ajanvarauksella. Osastolla allekirjoitetaan kiinteistöviraston tekemät maanvuokrasopimukset.

JAA