Organisaatio

Kiinteistövirasto vuokraa, myy ja kehittää Helsingin kaupungin omistamia maa-alueita ja rakennuksia. Lisäksi huolehdimme mm. vuokra-asuntojen välityksestä, kartastotehtävistä, paikkatietopalveluista ja maaperän rakennettavuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Kiinteistövirasto on 470 ammattilaisen organisaatio, jossa työskennellään, jotta Helsingissä olisi edellytykset hyvälle ja monipuoliselle asumiselle, elinkeinotoiminnalle sekä palveluille.

Virastossa on seitsemän osastoa, joiden toimintaa ohjaavat kiinteistölautakunta ja asuntolautakunta. Kiinteistöviraston johtajana toimii virastopäällikkö Jaakko Stauffer.

JAA