Hoppa till innehållet

Vanliga frågor


1. Hur ansöker jag om ett ordningsnummer?
2. Hur kontrollerar jag mitt ordningsnummer 

  1. Logga in i e-tjänsterna med dina webbankkoder. Du hittar ditt ordningsnummer på sidan 1 i ansökan om ordningsnummer för bostadsrätt. Se även anvisningen om visning av ordningsnummer (pdf) (på finska).
  2. Ange din personbeteckning i webbformuläret och klicka på ”Kontrollera personbeteckning”.
  3. Ring bostadsrättskundtjänsten på numret (09) 310 13032 mån.–tors. 9–11.


3. I vilken kommun kan jag ansöka om en bostad med mitt ordningsnummer? 

  Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgå, Sibbo, Tusby och Vichtis bildar ett gemensamt ansökningsområde.

  Med ett ordningsnummer för det gemensamma ansökningsområdet som du har fått efter den 1 januari 2015 (181630 eller högre) kan du ansöka om bostad i vilken kommun som helst i ansökningsområdet. Ett ordningsnummer som sökts innan kommunen anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet är giltigt i den kommun där man fick numret.

  Helsingfors, Esbo och Vanda har utgjort ett gemensamt ansökningsområde sedan systemets inrättades. Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2015. Kervo anslöt sig den 1 januari 2016 och Borgå den 1 juli 2017.


4. Hur länge är ordningsnumret giltigt?   

  De nuvarande ordningsnumren är i kraft till och med den 31 december 2023 på grund av den nya bostadsrättslagen.

  Ordningsnumret är bara giltigt tills du har fått en bostadsrättsbostad med numret. Du förlorar ditt ordningsnummer om du vid tre tillfällen avböjer ett bostadserbjudande som du redan har accepterat efter att bolaget har skickat in en ansökan om godkännande av bostadsrätten till staden. Om bolaget har reserverat bostaden för dig och du trots uppmaningar inte längre svarar på företagets meddelanden eller underlåter att lämna de begärda kompletterande underlagen betraktas det också som ett avböjande. Du får ett nytt ordningsnummer som ersätter ditt tidigare ordningsnummer.5. Kan ordningsnumret överföras till någon annan, till exempel ett barn?   

Ordningsnumret är personligt och kan inte överföras.      6. Hur ansöker jag om en bostadsrättsbostad? 7. Kan bostadsrätten överföras 

  Innehavaren av bostadsrätten får överlåta bostadsrätten till sin make/maka, en släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led eller till en familjemedlem som vid tidpunkten för överlåtelsen bor stadigvarande i bostaden.8. Kan jag byta bostadsrättsbostad 

  Du kan byta bostadsrättsbostad, men du måste ha ett oanvänt ordningsnummer för bytet. Du kan ansöka om lediga bostadsrättsbostäder antingen direkt hos bolagen eller själv hitta en person som vill byta med dig.
18.05.2022 15:43