Hoppa till innehållet

Vad är bostadsrätt?

En bostadsrätt är ett alternativ till att hyra eller äga sin bostad. Bostadsrättsbostäderna är bostäder som byggts med statligt stöd och som ägs av ett bostadsrättsbolag eller en bostadsrättsförening och till vilka den boende har bostadsrätt.

Den boende tecknar ett bostadsrättsavtal med bolaget och betalar en bostadsrättsavgift som uppgår till högst 15 procent av bostadens ursprungliga värde justerat med byggnadskostnadsindexet. Utöver detta betalar den boende ett bruksvederlag som är jämförbart med hyra.

Den boende kan bo i sin bostadsrättsbostad så länge hen vill. När den boende vill lämna sin bostad återbetalar bolaget den ursprungliga bostadsrättsavgiften justerad med byggnadskostnadsindexet.

En bostadsrättsbostad kan sökas av alla som fyllt 18 år, som inte äger en ägarbostad i ansökningsområdet som motsvarar behoven och som saknar medel för att köpa sig en sådan. Förmögenhetsgränsen gäller inte personer som fyllt 55 år.

För att få en bostadsrättsbostad behövs ett ordningsnummer för ansökningsområdet. Bostadsrättsbostaden ges till den person som har det minsta ordningsnumret.

Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgå, Sibbo, Tusby och Vichtis bildar ett gemensamt ansökningsområde. Helsingfors stad sköter myndighetsuppgifterna för bostadsrättsärenden för alla andra kommuner i ansökningsområdet förutom Esbo. Staden upprätthåller registret för ordningsnummer, godkänner sökande till bostadsrättsbostäderna och fastställer bostadsrättsavgiften som återbetalas när den boende säger upp bostaden.05.03.2021 13:56