Välkommen till servicesidan för bostadsrättsbostäder

Helsingforsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis samt Borgå utgör ett gemensamt sökområde för bostadsrättsbostäder. Kundtjänsten för sökområdet för bostadsrättsbostäder, förutom för Esbo, sköts i Helsingfors vid stadsmiljösektorns bostadstjänster.

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyres- och ägarboende. Boende i bostadsrättsbostad kan du bli genom att betala bostadsrättsvgiften, cirka 15 procent av bostadens ursprungliga inköpspris. Dessutom betalar du ett med hyra jämförbart bruksvederlag för boendet.

För att få en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer, som du kan ansöka om på vår webbplats. När du har fått ett nummer kan du anmäla dig till den bostadsrättsägare som du vill ansöka om bostad hos. Kontaktuppgifter till ägarna genom vilka du kan bekanta dig med tillgängliga bostadsrättsbostäder hittar du via menyn på den här webbplatsen via avsnittet 'Sök bostad'.