Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Helsingforsregionens bostadsrättsärenden och kundtjänst har centraliserats till stadsmiljösektorns bostadstjänster i Helsingfors. Esbo stad sköter om sina egna bostadsrättsärenden.

Telefontjänst: tfn 09 310 13032 (mån-tor kl. 9-11)

E-post: asuntoas@hel.fi 

Postadress: PB 58231, 00099 HELSINGFORS STAD


Du kan skicka respons via Helsingfors stads responssystem.30.06.2021 11:21