Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Helsingforsregionens bostadsrättsärenden och kundtjänst har centreraliserats till stadsmiljösektorn bostadstjänster i Helsingfors. Esbo stad sköter om sina egna bostadsrättsärenden.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Verkstadsgatan 8. Helsingfors 58
Postadress: PB 58231, 00099 HELSINGFORS STAD

E-post: asuntoas@hel.fi 

Telefontjänst för sökande av bostadsrättsbostäder
Tfn 09 310 13032 (mån-fre kl. 9-11)


Du kan skicka respons via Helsingfors stads responssystem. Vi utvecklar ännu webbsidan, så vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer


Avaa suurempi kartta
 23.10.2020 13:40