Yhteisöllinen kiertotalous vieraili Torkkelissa

Torkkelin alumni Henni Ahvenlampi ja juuri Ruotsissa kestävän kehityksen maisterintutkinnon suorittanut Juuso Lautiainen vierailivat koulussamme ja kertoivat CoReorient yrityksestä, jossa kehitetään kierto- ja jakamistalouspalveluita helpottamaan ekologista elämäntapaa.

Kuulimme Piggy Baggy tavarankuljetuspalvelusta ja Liiteri-palvelusta Helsingin Teurastamolla. Opiskelijoille tulivat tutuiksi termit kiertotalous, joukkoistaminen, kestävä kehitys, jakamistalous ja resurssiviisaus.

CoReorient Oy on pieni yritys, jolla on suuret tavoitteet. He kehittävät yhteiskunnasta kestävämpää ja tehokkaampaa auttamalla niin kansalaisia kuin yrityksiäkin suhtautumaan uudella tavalla arkisiin toimiinsa. CoReorient rakentaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja, joissa ratkaisut tehdään yksissä tuumin ja toisiaan tukien.  Yrityksen nimi ”Coreorient” muodostuukin sanoista co-re-orient, joka tarkoittaa yhdessä tehtävää asennemuutosta.