Tiedote kokelaille: Pistemuutoksia toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeiden arvosteluun

Lukioiden tekemien tarkistuspyyntöjen ja sensorien tekemien ensimmäisten tarkistusarvostelujen yhteydessä on selvinnyt, että joissakin toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kokeissa  viimeisin produktiivisten vastausten pisteitysluettelo oli jäänyt ajamatta arvosteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 7800 koesuorituksen kokonaispisteet nousevat vähintään yhdellä pisteellä ja noin 500 koesuorituksen arvosana nousee. Yhdenkään kokelaan kokonaispisteet tai arvosana ei laske.

Pisteet ovat voineet nousta alla mainituissa kokeissa:

  • toinen kotimainen kieli, ruotsi, keskipitkä oppimäärä (suomenkielinen koe)
  • toinen kotimainen kieli, suomi, pitkä oppimäärä (ruotsinkielinen koe)
  • ranska, pitkä oppimäärä
  • ranska, lyhyt oppimäärä
  • espanja, pitkä oppimäärä
  • espanja, lyhyt oppimäärä
  • englanti, pitkä oppimäärä (ruotsinkielinen koe)
  • englanti, lyhyt oppimäärä

Ne, joilla arvosanat on noussut, on rehtori soittanut tänään. Muiden kohdalla pisteiden nousi ei ole vaikuttanut arvosanaan. Näille henkilöille lähetetään Wilma-viesti perjantain kuluessa.

Muuttuneet arvosanat on otettu huomioon lukioille lähetetyissä todistuksissa. Myös korkeakoulujen opiskelijavalinnalla on käytössään päivitetyt tiedot. Koska korkeakoulut ovat saattaneet käyttää vanhempia arvosanatietoja opiskelijavalinnassaan, kannattaa hakijoiden tarkistaa, mitä arvosanatietoja valinnassa on käytetty, jos arvosanatiedoissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli opiskelijavalinnassa on käytetty vanhentunutta tietoa, kannattaa asiasta olla yhteydessä korkeakoulun hakijapalveluun

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeista tarkistusarvostelupyynnöt on mahdollista jättää 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Lautakunta tulkitsee, että tieto vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen arvostelusta on ollut kokelailla 28.5., ellei perusteluista muuta ilmene

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtuneesta lukioille ja kokelaille aiheutuvaa ylimääräistä työtä.

Terveisin,

Saila Linkopuu

vs. rehtori

Helsingin kuvataidelukio


JAA