Suoraan sisältöön

Tekstiilitaide

Tekstiilitaiteen opintojaksoissa opiskelija tutustuu monipuolisesti taide- ja käyttötekstiileihin. Tuotteiden valmistukseen edetään suunnitteluprosessien kautta ja perehdytään kulloinkin käsillä oleviin materiaaleihin ja menetelmiin. Kursseilla syvennetään visuaalisen kulttuurin perusteita tekstiilitaiteen näkökulmasta ja luodaan edellytyksiä alan jatko-opinnoille.

Omakohtainen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden monipuolisiin tekstiilitaiteen menetelmien kokeiluihin ja uusien ilmaisumuotojen etsimiseen. Tekstiilitaiteen kurssien käytännönläheisyys tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käyttää oppimiaan taitoja omien tuoteideoiden kehittelyyn ja oman ympäristönsä muokkaamiseen.

Tekstiilitaiteen opintokokonaisuuden ovat itsenäisiä kokonaisuuksiaan, ja niitä voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Poikkeuksen tekee TEKS03, jota suositellaan suoritettavaksi TEKS02-opintojakson jälkeen.


Tekstiilitaiteen opintokokonaisuudet:

TEKS01 Taidetekstiilit — huovutusta, kirjontaa ja kierrätysmateriaaleja (2op)

Tällä opintojaksolla tutustumme taidetekstiilien maailmaan eri tekniikoita kokeilemalla. Opiskelija saa kosketuksen eri materiaaleihin sekä huovutukseen ja kirjontaan ja löytää näiden myötä uusia keinoja omaan taiteelliseen ilmaisuunsa.  


TEKS02 Kankaanpainannan perusteet — kaavionvalmistus, värit ja painoprosessi (2op)

Tällä opintojaksolla opiskelija oppii kankaanpainantaprosessin suunnittelusta valmiiksi kankaaksi silkkipainantamenetelmällä. Perehdymme kaavionvalmistukseen, värien sekoittamiseen ja painoprosessin sekä välineiden hallintaan. 


TEKS03 Kankaanpainannan valotuskaaviolla — kuviosta pinnaksi (2op)  

Opintojaksolla perehdymme valotuskaavion valmistukseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin kankaanpainannassa. Opiskelija suunnittelee kuvion ja siitä suuremman pinnan, kuosin. Tutustumme mallisto-ja värisuunnitteluun sekä sarjalliseen ajatteluun valotuskaaviota hyödyntäen.


TEKS04 Vaatesuunnittelu — esitystekniikkaa, ideakarttoja ja mallistosuunnittelua (2op)

Vaatesuunnittelun opintojaksolla pohdimme trendien saloja ja muodin olemusta. Opiskelija rakentaa yksittäisistä vaatekappaleista malliston, oppii hahmottamaan suunnitteluprosessia ja suurempaa kokonaisuutta. Harjoittelemme esitystekniikkaa, teemojen visualisointia ja ideointia erilaisia tarpeita ja vaatimuksia huomioiden.


TEKS05 Pukusuunnittelu — fantasiaa, teatteria ja vaatetuksen historia (2op)

Tässä opintojaksossa perehdymme pukusuunnitteluun ja vaatetuksen historiaan. Puvustovierailulla tutustumme teatterin taikaan sekä rooliasujen vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Ideoimme yksityiskohdista kokonaisuuksia ja hiomme esitystekniikkaa, sekä mietimme keinoja ja materiaaleja illuusioiden luomiseen. 21.03.2022 14:27