Suoraan sisältöön

Taidegrafiikka

Opiskelija kaivertamassa painolaattaa. Kuva: Annika Pulkka

Helsingin Kuvataidelukion taidegrafiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija syventää taidegrafiikan taitoja erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja toimintatapoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen. Opintojaksoilla opiskelija oppii taidegrafiikalle tyypilliset turvalliset ja tarkoituksenmukaiset työtavat ja välinehuollon.

Opintojaksoja ei tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä, mutta GRAF02 olisi suositeltavaa suorittaa ennen GRAF03- ja GRAF05- opintojaksoja. Taidegrafiikan opintojaksoja ei voi suorittaa itsenäisesti.

Taidegrafiikan opintokokonaisuudet:


GRAF01 Kohopaino — linosta puupiirrokseen (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kohopainomenetelmistä lino- ja puupiirros- tekniikoihin. Lisäksi helposti muihin grafiikan tekniikoihin yhdistettävä monotypia tulee tutuksi. Keskeistä on turvallisten työtapojen oppiminen ja välineiden käyttö. Grafiikan tilassa työskentely antaa mahdollisuuksia jatkossa hyödyntää tilaa.

Lino-, puupiirros- ja kuivaneulatekniikat, oma kuvallinen ilmaisu, työvälineiden käyttö eri tekniikoissa, taidegrafiikan vedostusmerkinnät, työturvallisuus ja grafiikan tilassa työskentely, materiaaleista ja välineistä huolehtiminen

GRAF02 Syväpaino — viivaa ja pintaa  (2op)

Opintojaksolla tutustutaan syväpainomenetelmiin. Viivamaisia menetelmiä, joita opintojaksolla käytetään, ovat kuivaneula ja etsaus. Pintamainen tekniikka, johon tutustutaan on akvatinta. Näitä tekniikoita hyödyntäen tutustutaan grafiikan menetelmiin ja grafiikan tilan käyttämiseen. Työturvallisuus on keskeistä, koska hyödynnämme syövytystekniikkaa etsauksessa ja akvatintassa.

GRAF03 Syväpaino — värejä ja valöörejä  (2op)

Opintojaksolla syvennetään akvatinta- ja kahden laatan tekniikkaa. Uutena tekniikkana opintojaksolla tutustutaan esim. Pehmeäpohjaan ja mezzotintoon.

GRAF04 Image On – valokuvaa ja grafiikkaa  (2op)

Opintojaksolla opitaan valokuvan yhdistäminen muuhun valotettavaan materiaaliin sekä grafiikan vedostusmenetelmiin. Perehdytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn, 
image on -laatan valmistuksesta vedostamiseen ja kehitetään omaa taiteellista työskentelyä ja ilmaisua. Keskeistä on myös näyttelykokonaisuuden suunnittelu ja esillepano. 

GRAF05 Grafiikan tekniikoita yhdistellen ja kokeillen (2op)

Opintojaksolla hyödynnetään jo opittuja tekniikoita ja yhdistetään niitä uusiin tekniikoihin oman ilmaisun vahvistamiseksi. Opintojaksolla hyödynnetään yhdessä valittua teemaa ja toteutetaan tämän ympärille näyttelykokonaisuus. 02.09.2021 15:59