Suoraan sisältöön

Muotoilu

Muotoilun opetuksessa syvennetään opiskelijan kykyä havainnoida, tulkita ja arvottaa muotoiltuja esineitä ja asioita ympärillään. Paitsi esineet ja muut objektit, muotoilun kenttään kuuluvat myös erilaiset aineettomat palvelut ja konseptit, brändi-ajattelu, tuotteistaminen sekä näitä täydentävä ja tukeva visuaalinen toiminta.


Opinnoissa tarkastellaan muotoillun ympäristön merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tämän hetken, historian ja kulttuurin näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan perustelemaan mielipiteitään ja näkemyksiään muotoilun eri osa-alueilta ja kannustetaan itsenäiseen ja rohkeaan pohdintaan.


Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin muotoilualan ilmiöihin ja toimintatapoihin, kysymyksiin ja haasteisiin sekä erilaisiin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös museoiden ja muiden muotoilualan toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Muotoilun opintokokonaisuudet voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Muotoilun opintokokonaisuudet:


MUOT01 Muotoilun perusteet — historian oivalluksista tulevaisuuden tarpeisiin (2op)

Muotoilun perusteissa perehdymme muotoiluprosessin vaiheisiin, mietimme missä kaikkialla muotoilu näkyy ja vaikuttaa omassa elämässä sekä miten muotoilulla voi vaikuttaa laajemmin. Tutustumme merkittäviin suunnannäyttäjiin ja visioida Harjoitustöiden avulla opiskelija tutustuu merkittäviin suunnannäyttäjiin ja visioi tulevaa.


MUOT02 Minä brändinä  — oma osaaminen näkyväksi (2op)

Opintojakson myötä hahmottaa, mitä jo osaa ja miten omaa osaamistaan voi hyödyntää. Yhdessä toisten kanssa ideoimme ja visioimme, miten tulevaisuuttaan voi rakentaa itsensä näköiseksi. Opiskelija oppii suunnitelmallisuutta ja oma-aloitteisuutta, saa kuvan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta sekä ottaa askelia tulevaisuuden työelämää kohti portfolion ja ansioluettelon rakentamisen avulla.

MUOT03 Tuotteistaminen  — ideasta valmistukseen (2op)

Opintojaksolla keskitymme kirkastamaan opiskelijan omia ideoita valmiiksi tuotteiksi. Opiskelijaa oppii varioimaan, visualisoimaan ja rakentamaan brändiä opintojakson aikana valmistamiensa tuotteiden ympärille. Opiskelija perehtyy hinnoitteluun ja sarjamaiseen valmistukseen, tuotekuvaukseen ja markkinointiin.

MUOT04 Tuotteesta kuvaksi — visualisointi ja stailaus (2op)

Kurssilla opitaan visuaalisen ilmeen ideointia ja toteutusta tuote- ja muotikuvauksessa.
Stailaaminen ja visuaalinen brändin rakentaminen, tuote- ja muotikuvaus sekä studiokuvaus ovat keskeisiä sisältöjä. Valokuvauksesta opitaan mm: valaisua, ottamaan huomioon kuvauspaikan valintaan ja valmisteluun liittyviä näkökulmia, valokuvailmaisun ja kameratekniikan keinoja sekä kuvankäsittelyä.

28.03.2022 13:07