Suoraan sisältöön

Arkkitehtuuri

ARK4 Lavastus -draamaa tiloissa opintojaksolla toteutettu pienoismalli teatteriesitysken lavastuksesta

Arkkitehtuuri Helsingin kuvataidelukion oppiaineena sisältää rakennus-, sisustus- ja ympäristösuunnittelua sekä lavastusta. Oppiaineena arkkitehtuuri on tärkeä osa visuaalista kulttuurikasvatusta. Se kehittää ympäristönluku- sekä luovaa ongelmanratkaisutaitoa.

Arkkitehtuurin opetus kannustaa kokeiluihin ja uusien näkökulmien etsimiseen. Oppiaineen keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen omassa elämässään sekä suhteessa muuhun elolliseen ja ympäristöön. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan ympäristöään. Hän hahmottaa arkkitehtuurikentän laaja-alaisuuden, havaitsee arkkitehtuurin vaikutuksen ja ymmärtää sen tarjoamat mahdollisuudet.


Arkkitehtuurin opintokokonaisuudet:


ARK01 Tila- ja huonekalusuunnittelu  — tilanhahmotus ja sisustaminen (2op)

Opintojaksossa kehitetään omaa tilanhahmotuskykyä. Suunnitellaan sisustuksia ja toteutetaan ne, joko piirtämällä tai mallintamalla tietokoneella.


ARK02 Arkkitehtuuri  — toimivan rakennuksen suunnittelu (2op)

Opintojaksossa suunnitellaan toimiva rakennus. Suunnitelmaa tutkitaan tilankäytön ja sisustamisen kannalta. Lisäksi huomioidaan julkisivujen ja kokonaisuuden sopiminen ympäristöönsä. Suunnitelma mallinnetaan kolmiulotteiseksi tietokoneella.


ARK03 Kolmiulotteinen mallintaminen — kolmiulotteinen ajattelu ja visualisointi (2op)

Opintojaksolla harjoitellaan rakennussuunnittelun kolmiulotteisten mallien tekemistä. Tilanhahmotuskykyä vaativiin tehtäviin valitaan tarkoituksenmukainen esitystapa. Toteutustapa voi olla pienoismalli tai virtuaalinen mallinnus.


ARK04 Lavastus — draamaa tiloissa (2op)

Opintojaksolla suunnittelet ja toteutat lavastuksen esitykseen, elokuvaan tai tapahtumaan. Opit visualisoimaan käsikirjoitusta ja kehittelemään suunnitelmia lavasteiksi. Työskentelyssä käytät monipuolisesti materiaaleja.
21.03.2022 14:36