Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.


Vanha ylioppilastutkintorakenne (viimeistään syksyllä 2021 tutkinnon suorittamisen aloittaneet)

Ylioppilastutkintokoe perustuu oppiaineen pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.


Uusi ylioppilastutkintorakenne (keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkinnon suorittamisen aloittavat)

Ylioppilastutkintokoe perustuu oppiaineen pakollisiin opintoihin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista.

Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viisi yo-koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaali. Ylioppilastutkintoon täytyy sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Yo-tutkintoon voi sisällyttää myös ylimääräisiä kokeita. 

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.


Ylioppilaskokeiden uusiminen ja tutkinnon täydentäminen 

Ylioppilastutkinnon suorittanut voi täydentää tutkintoaan yo-kokeilla, joihin hän ei ole aiemmin osallistunut. Hyväksytyn yo-kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voi valita itse. 

Mikäli olet jo suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti ja haluat tulla täydentämään ylioppilastutkintoasi ja/tai uusimaan yo-kokeitasi, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi.

Helsingin kuvataidelukiosta jo valmistuneet yo-arvosanojen korottajat ja tutkinnon täydentäjät voivat ilmoittautua syksyn 2022 kirjoituksiin joko sähköisen lomakkeen kautta tai tulemalla kuvataidelukion kansliaan täyttämään paperinen ilmoittautumislomake.

HUOM: Sähköisen lomakkeen täyttäjien tarvitsee vielä erikseen vahvistaa ilmoittautumisensa joko jälkikäteen pyydettävällä sähköisellä allekirjoituksella tai tulemalla koululle allekirjoittamaan paperinen vahvistuslomake. Ilman allekirjoitusta ilmoittautuminen ei ole sitova.

Tässä linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen

Ilmoittautumislomake on täytettävissä 27.4.-20.5.2022 ja lopullinen vahvistus/ilmoittautumisen allekirjoitus pitää olla tehtynä 31.5.2022 mennessä.

Lisätietoja saa Helsingin kuvataidelukion lukiosihteeriltä: elina.sokka(a)hel.fi tai puhelimitse 09 310 82367.
13.05.2022 11:06