Suoraan sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.

Opinto-ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmät tapaavat ryhmänohjaajan viikottain.

OPINTO-OHJAAJAN YHTEYSTIEDOT:

Satu Alatalo
puh. 310 82371, satu.alatalo(at)edu.hel.fi

Sari Vahtera
puh. 09 310 82368,
050 401 3125, sari.vahtera(at)edu.hel.fi
JAA
21.02.2019 15:27