Suoraan sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.   

 

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.  

 

Opinto-ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmät tapaavat ryhmänohjaajan viikoittain. 

 

Opinto-ohjaajat


Taru Heikkinen
Puh. 09 310 82368, 050 401 3125

taru.heikkinen(at)edu.hel.fi


Sari Vahtera
Puh. 09 310 33690, 040 836 2311

sari.vahtera(at)edu.hel.fi


Minna Kattelus
Puh. 040 670 1207

minna.kattelus(at)edu.hel.fi


08.04.2022 14:19