Suoraan sisältöön

Kuraattori

Kuraattori tukee ja auttaa lukion oppilaita opiskeluun, vapaa-aikaan ja muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori tarjoaa keskusteluapua nuorille ja tekee tarvittaessa yhteistyötä vanhempien tai huoltajien kanssa. Tarkoituksena on tukea nuorta omatoimisuuteen sekä pyrkiä yhdessä löytämään erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä myös koko kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori toimii opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä.

Kuraattorin kanssa voit tulla puhumaan esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa:

  • Sinulla on poissaoloja tai opintosi eivät etene tai sinulla on oppimisvaikeuksia
  • Toimeentulo mietityttää
  • Etsit asuntoa
  • Sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
  • Sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai uusi tai vaikea elämäntilanne
  • Sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelmia

Opiskelijat voivat ottaa suoraan yhteyttä kuraattoriin. He voivat hakeutua kuraattorille myös kouluterveydenhoitajan, psykologin, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä, mikäli heille nousee huolta nuoren tilanteesta. Työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta sekä tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Keskustelut kuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Kuraattori
Sanna Kattelus-Mäkisalo
Otathan yhteyttä puhelimitse
040 6645867JAA
09.04.2019 15:39