Suoraan sisältöön

Kuraattori

Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoiden opiskelukykyä yksilötyön ja yhteisöllisen työn kautta. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien, koulun muun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori toimii opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

 

Kuraattori voi tukea esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa: 

  • Opiskelijalla on vaikeuksia jaksamisen kanssa.

  • Toimeentulo mietityttää.

  • Itsenäistymiseen liittyvät asiat pohdituttavat.

  • Opiskelijalla on ristiriitoja ihmissuhteissa.

  • Opiskelijalla on kriisi tai uusi tai vaikea elämäntilanne.

  • Opiskelijalla tai hänen läheisellään on päihdeongelma.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin puhelimitse, tekstiviestitse tai Wilman kautta. He voivat hakeutua kuraattorille myös kouluterveydenhoitajan, psykologin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, aineenopettajan, erityisopettajan tai rehtorikautta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä, mikäli heille nousee huolta nuoren tilanteesta.  

 

Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta, ja tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Keskustelut kuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.


Kuraattori on paikalla ma-pe. Kuraattorin avoin aika on tiistaisin klo 13-14, jolloin voi tulla paikalle ilman ajanvarausta. Kuraattorin työhuone 019 sijaitsee koulun pohjakerroksessa, sisäänkäynti ruokalasta. 
 

 

Kuraattori 
Terhi Hildén
puh. 09 310 86157, 040 662 0703

 
08.04.2022 14:11